Microsoft Innovative Educator (MIE) – MIE Expert

O programu

Jste učitel, co hledá nové způsoby zapojení technologií do výuky a s technologiemi již nějakou zkušenost máte? Chcete se zapojit do celosvětové komunity inovativních učitelů využívajících technologie Microsoft? Pak jste tu správně!

Společnost Microsoft podporuje a sdružuje moderní učitele, kteří se nebojí technologií a kteří chtějí využívat technologie na maximum, ale zároveň efektivně. A právě pro to je tu výjimečný program Microsoft Innovative Educator Expert. 

Hledáme učitele, co inspirují ostatní (ukázali jste např. ostatním kolegům ve škole, jak používat Teams?) a zároveň chtějí na sobě dále pracovat. Chtějí své znalosti a dovednosti také dále šířit formou prezenčních nebo lokálních akcí, ať již jako samostatný učitel reprezentující sebe a školu, nebo jako člen komunity MIE Experts reprezentující i společnost Microsoft. 

Jak se zapojit?

Nominace do ročníku 2024/2025 budou otevřeny od května a budou až do 15. července 2025

Microsoft Innovative Educator

Začněte ideálně programem Microsoft Innovative Educator. Jen to, že jste tu a čtete tyto stránky ukazuje, že chcete na sobě pracovat a dozvědět se něco nového. Vyberte si nástroj a příslušný kurz, úspěšně je dokončete a máte za sebou první krok ve vaší cestě poznáním využívání digitálních technologií ve výuce.

Požadavky pro vstup:

Microsoft Innovative Educator Trainer

Členové skupiny MIE Trainers jsou učitelé či lektoři, kteří školí své kolegy, zaměstnance škol, univerzit a dalších vzdělávacích zařízení.

 

Požadavky pro vstup: 

 1. Dokončete školitelem vedenou Trainer Academy nebo vzdělávací program MIE Trainer na tomto portále.
 2. Proveďte a zaznamenejte 100 proškolených účastníků v období od července do 30. června následujícího roku

Microsoft Innovative Educator Expert

Jakmile se stanete zkušeným učitelem, zvažte své zapojení do programu MIE Expert. Tím se vám otevřou zcela nové možnosti úzké spolupráce se společností Microsoft a především zapojení do české i světové komunity stejně nadšených a inovativních učitelů. 

Požadavky pro vstup:

MIE Experts mají následující možnosti a výhody:

 • Přístup k profesním a odborným kurzům a certifikacím
 • Sdílení inspirací mezi kolegy nejen v rámci České republiky, ale i celého světa
 • Být ve spojení s vývojářskými týmu různých aplikací a programů Microsoft pro školství
 • Zkoušet nové produkty a podílet se na nových funkcích dříve než ostatní
 • Reprezentovat sebe a společnost Microsoft na exkluzivních lokálních i světových akcích
 • Pořádat školní akce s podporou společnosti Microsoft.
 • Získat zdarma certifikaci Microsoft Office Specialist a Microsoft Technology Associate
 • Testovat nejnovější HW od společnosti Microsoft a jejich partnerů
 • a mnoho dalšího

MIE Experti budou vybrání lokálním českým týmem společnosti Microsoft na základě podaných přihlášek, kde zájemci uvádí mj. jakým způsobem využívají digitální technologie ve výuce a jaký to má dopad na jejich osobní růst i vzdělávací proces u nich ve škole. 

Seznam přijatých MIE Expertů bude zveřejněn na konci srpna 2024.