Roadshow pro školy 2023

Největší česká konference o technologiích ve vzdělávání, zaměřená na hybridní výuku, robotiku, revizi výuky ICT a efektivní správu zařízení ve škole.

Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Již jsme za vámi vyjeli.

Roadshow pro školy připravujeme společně s našimi partnery

Platinový partner:

Generální partner:

Hlavní partneři:

w_boxed

Základní partneři:

Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Termíny a místa konání:

 • 02.10. Quality Hotel Ostrava, Hornopolní 3313/42, Ostrava
 • 03.10. Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
 • 04.10. Interhotel Zlín, náměstí Práce 2512, Zlín  
 • 05.10. Hotel Vista, Hudcova 72, Brno-Medlánky
 • 06.10. EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, Jihlava 
 • 09.10. Univerzita Pardubice (Budova univerzitní auly), Studentská 519, Pardubice II – Polabiny
 • 10.10. Krajský úřad Královehradeckého kraje (sál zastupitelstva), Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
 • 11.10. Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4-Michle
 • 12.10. Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Velký společenský sál, Vejprnická 56, Plzeň  
 • 16.10. Hotel Thermal Karlovy Vary, Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, Karlovy Vary
 • 17.10. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (budova sálů), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
 • 18.10. Home Credit Arena (VIP sál), Jeronýmova 570/22, Liberec
 • 23.10. Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 14, České Budějovice 

S kým se na Roadshow pro školy potkáte?

Anna Martínková Stočesová, MŠMT

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vrchní ministerský rada a je vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+ a věnuje se implementaci komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy. Podílí se na řízení DigiKoalice a Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje MŠMT na vystoupeních k Národnímu plánu obnovy v rámci ČR a podpory inovací ve vzdělávání v oblasti digitalizace při setkávání s učiteli, řediteli škol, metodiky a ICT koordinátory. Je aktivní propagátorkou digitalizace v oblasti vzdělávání a na pravidelných setkávání s pedagogickou veřejností prosazuje efektivní využívání digitálních technologií ve vzdělávání a prezentuje inspirativní videa s příklady dobré praxe z mateřských škol: Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti a žáky, ze základních škol a středních škol: Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ a prosazuje využívání nejen robotických digitálních učebních pomůcek, ale také digitálních technologií, které používají žáci ve svých badatelských aktivitách, tzv. Internet věcí a využívání digitálních čidel, senzorů, mikroskopů, termokamer apod.: Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Čerpá přitom ze svých dřívějších pedagogických a manažerských zkušeností z praxe ředitelky školy nebo učitelky informatiky, jako lektorka nebo odborný asistent na UK v Praze.  Je nadšeným propagátorem proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace. 

Karel Klatovský, Microsoft Česká a Slovenská republika

V současné době působí jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na střední škole a gymnáziu v Litoměřicích a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám, psaní článků a webinářům na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 25 knih a učebnic pro základní a střední školy se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Přes 10 let píše svůj blog na adrese www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž informačním technologiím ve školství.

Jiří Chytil, Microsoft Česká a Slovenská republika

V současné době působí jako Education Device Specialist ve společnosti Microsoft. Problematice školství se věnuje přes 25 let, působil jako učitel informatiky a následně se věnoval školení a vzdělávání dospělých. Je zakladatelem Letních škol moderních učitelů, studentské soutěže Office Arena i Studentského Trenérského Centra společnosti Microsoft. Po celou dobu své praxe se soustředí především na produkty Office, Office 365 a je autorem příruček pro školy právě z této oblasti. V minulých letech působil také jako mentor informačních technologií. Při školení nových technologií ve školách se zaměřuje také na využívání vhodných zařízení ve školách zejména Microsoft Surface.

Vít Kasal, Gordic

Ve společnosti Gordic koordinuje projekt integrace Spisové služby pro školy s aplikací Bakaláři. Pracuje na obchodně-právním oddělení a dlouhodobě se věnuje digitalizaci veřejné správy. 

Petr Juřík, Gordic

Ve společnosti Gordic zastává pozici senior analytika, a to v oblasti spisové služby. Zajišťuje centrální dohled nad nejvýznamnějšími zakázkami společnosti, podporu v této oblasti poskytuje také na projektu implementace Spisové služby pro školy s aplikací Bakaláři.

Jakub Janeček, Boxed

Surfař, biker, lektor, filmař na volné noze, projektový manažer… Jakub je především člověk, který je vždy pozitivně naladěn, zajímající se o moderní technologie, o inovace ve vzdělávání, o realizaci zajímavých projektů, který Vám bude mít na konferenci co říci a předat.

Matěj Kopecký, Epson

Pracuje ve společnosti Epson na pozici account managera pro business a školní projektory. Zajímá se o nové technologie a snaží se zákazníkům ukázat přednosti a přidanou hodnotu kvalitní projekce k posílení zážitku z vnímání promítaného obsahu.

Petr Nepustil, K-Net

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně obor informatika a sdělovací technika. V IT oboru pracuje již více než 20 let a zabývá se převážně infrastrukturou počítačových sítí. Od roku 2014 pomáhá na základních a středních školách budovat školní infrastrukturu, implementovat cloudové technologie a realizuje školení pro pedagogy na využívání IT technologií ve výuce. Od roku 2001 pracuje ve společnosti K-NET Technical International Group, s.r.o.

Kristýna Citová, TÜV AUSTRIA

Ve společnosti TÜV AUSTRIA zastává pozici Training Coordinator, její starosti je rozvoj vzdělávaní  a koordinace odborné certifikace v oblasti bezpečnosti.

Jan Fuka, Růžovka.cz

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Již během vysokoškolského studia podnikal v oboru IT. Postupně v roce 2012 převzal vedení společnosti Růžovka, jejíž historie začala v roce 1992. Přidanou hodnotu špičkových výukových pomůcek z řady LEGO® Education spatřuje v jejich variabilitě, díky které podporují rozvoj schopností a osvojování si znalostí v technických předmětech včetně programovaní a matematiky i v uměleckých oblastech.

Klára Benešová, Unicorn

Klára vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské universitě. Již při studiu nastoupila do společnosti Unicorn, kterou zastupuje do dnes. Poslední 3 roky se aktivně věnuje oblasti vzdělávání. Jejím hlavním cílem je pomáhat při rozvoji moderního školství. Pomáhá učitelům s tím, jak zapojovat digitální materiály do své výuky nebo jak pro moderní nástroje, školení a projektové dny získat finance

Andrej Braguca, Virtual Lab

Ing. Andrej Braguca je spolumajitelem společnosti Virtual Lab, která stojí za úspěšným projektem VR Edu Pack, který využívají desítky škol v České republice.   Nadšení pro virtuální a rozšířenou realitu spojuje s technickými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vzdělávání. Spolupracuje s vysokými školami při vytváření vzdělávacích programů zaměřených na virtuální realitu.  S řediteli a zřizovateli škol konzultuje aktuální potřeby každodenní výuky.  Andrej zdůrazňuje smysluplné využití pokročilých technologií a rozvíjí VR Edu Pack tak, aby se stal efektivním nástrojem, který učitelé nadšeně zapojí do výuky.

Ivan Andelković, Cisco Systems

Ivan je obchodníkem ve společnosti Cisco Systems. Má na starosti státní správu a samosprávu a jimi zřizované organizace jako školy, nemocnice, infrastrukturní organizace atd. Zastává názor, že Cisco Meraki je nejvhodnějsí síťové řešení do školství díky jednoduché centrální správě, integrované bezpečnosti a snadnému rozšiřování.

Vladimir Dzuricek

Se značkou BenQ je spjat už více než dekádu. Má pod taktovkou velkoformátové dotykové a informační displeje. Vždy ochotný poradit a pomoci.

O čem se na konferenci bude hovořit?

Moderní technologie uhánějí kupředu a my bychom rádi, abyste díky Roadshow pro školy s nimi drželi krok. V letošním roce se můžete těšit na tipy a triky pro umělou inteligenci, hybridní výuku, revizi informatiky, cloudové technologie, zobrazovací zařízení, bezpečnou školní síť, moderní způsoby výuky v prostředí Minecraft Education , 3D tisk a modelování ve virtuálním světě a celou řadu dalších zajímavých příkladů dobré praxe zapojení moderních technologií do vzdělávání.

Čeká vás společný dopolední seminář a pestrá směs workshopů s tematikou využívání technologií ve výuce. Poradíme vám s jejich nasazením, správou i správným využitím nejen v hodinách informatiky. Provedeme vás novinkami světa technologií určených pro školy. Ukážeme vám, jak výuku přenést do herního prostředí. Naučíme vás, jak mít vaše technologie ve škole pod kontrolou.

Dopolední část v hlavním sále je společná pro všechny účastníky.

V odpolední workshopové části si můžete zvolit 3 témata dle vaší chuti a zaměření.

čas

hlavní sál

7:30-8:00

registrace účastníků

8:00-8:30

Aktuální novinky a informace pro školy od MŠMT a NPI – V roce 2023 pokračuje na školách proces digitalizace prostřednictvím Národního plánu obnovy – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Zazní příklady a metodické návody zaměřené na prevenci digitální propasti žáků základních a středních škol. Revize rámcového vzdělávacího programu přinesla do škol nejen nový obsah vzdělávací oblasti předmětu Informatika, ale zejména novou klíčovou digitální kompetenci a díky ní mají žáci možnost rozvíjet své informatické myšlení a digitální kompetence napříč vzdělávacími oblastmi, což vede ke zvýšenému využívání mobilních digitálních technologií nejen v běžné výuce, ale také v domácí přípravě. Žáci tak v mnohem větší míře využívají např. chytrý telefon, tablet, notebook, chromebook apod. jako nástroj, který jim umožňuje komunikovat, spolupracovat, digitálně zpracovávat vzdělávací obsah a zapojovat se aktivně do výuky s využitím vlastního mobilního digitálního zařízení za podpory učitele (v rámci BYOD). Přístup ke sdíleným vzdělávacím zdrojům je pro žáky dostupný pomocí jejich vlastního mobilního digitálních zařízení. Prevence digitální propasti se zaměřuje na žáky, kteří tato zařízení nemají dle svých potřeb k dispozici a školy tak mohou tato zařízení žákům zapůjčovat krátkodobě nebo dlouhodobě. Inspiraci školy mohou čerpat z metodické podpory MŠMT na edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti a ze strany sítě IT guru NPI ČR. 

8:30-9:30

Moderní technologie ve škole (Microsoft) – od poslední Roadshow se toho ve školách zase hodně změnilo. A my vám ukážeme, jak pomocí našich nástrojů tyto změny můžete zvládnout. A to i s pomocí umělé inteligence, kterou pro vás máme připravenou v mnoha nástrojích. Ale těch témat je mnohem více. Ať už se jedná o snadnou správu školních zařízení, boření jazykových bariér, certifikaci dovedností vašich žáků, moderní střih videa, využítí AI v roli učitele,….

9:30-9:45

Přestávka

9:45-10:05

Spisová služba pro školy – nové povinnosti a hladký přechod do digitálu (Gordic) 

V prezentaci se posluchači seznámí s blížícími se legislativními povinnostmi, které budou muset v dohledné době školy plnit. Zásadní novinkou je nutnost vést spisovou službu pouze v elektronické podobě. Téma je určeno ředitelům škol, správcům IT, zřizovatelům i sekretářkám. Zaměříme se na propojení spisové služby se školským systémem Bakaláři. Tato integrace výrazným způsobem přispěje ke snížení administrativní zátěže. Poradíme, jak lze informační systém školy nastavit tak, aby byl uživatelům ku prospěchu a podařil se hladký přechod z papírové formy do digitální. 

10:05-11:05

Novinky v projekční technice pro školy (EPSON) – Cenově dostupné ale i moderní řešení pro školy. Ať už hledáte nové kvalitní řešení pro školy, které splní nejmodernější nároky na výuku, včetně interaktivních variant, nebo potřebuje jen najít vhodnou náhradu Vašeho současného projektoru za předpokladu využití stávající instalace ve třídě, z možností přenést bezdrátově obraz a interaktivu na koncové zařízení žáka nebo učitele, máme pro Vás zcela nové modely pro rok 2023. Všechny nové řady předčí Vaše očekávání o projektorech, vyšší výkon, vyšší rozlišení, nové funkce a hlavně laserový zdroj světla, který nestárne.

Nové příležitosti pro rok 2023/2024 (Boxed) – Je libo školní elektrická koloběžka, fotovoltaické panely, venkovní ostrovní učebna, Future classroom lab, školní Maker Space, splnění standardu konektivity, případně i další vybavení z oblasti moderních výukových pomůcek? Poradíme Vám, kde jsou finanční zdroje a jak na to.

Práce s dotykovým zařízením v rámci nové informatiky (K-Net) – Přemýšlíte nad nákupem počítačové učebny nebo pořízením digitálních pomůcek na vaši školu? Anebo už počítačovou učebnu máte a nevyužíváte ji naplno? Pokud máte k dispozici finanční prostředky z dotačních titulů (např. Národní plán obnovy, aj.), poradíme vám a ukážeme užitečné nástroje a zařízení pro moderní výuku, které studenti i vy jako učitelé jistě oceníte. Připravte své žáky na život s moderními technologiemi!
 

Učíme se (hrajeme si) s LEGO® Education (Růžovka.cz) – Výuka robotiky zábavným a inovativním způsobem. LEGO® Education je jedinečnou platformou pro výuku studentů jak základních, tak středních škol. U stánku budeme strojem FLUX gravírovat tužky s nápisem dle vašeho výběru!

11:05-11:20

Přestávka

11:20-12:05

Certifikační program Microsoft Office Specialist – TÜV AUSTRIA

Podívejme se společně na to, jak můžete certifikovat znalosti vaše i vašich studentů. Představíme si možnosti vytvoření testovacího centra přímo u vás ve škole i to, jak žáky na testování připravit a jak jim nastartovat kariéru. Opravy testů i jejich vyhodnocení probíhají zcela automaticky a tak to máte navíc bez práce. 

Vzdělávání 4.0 aneb jak učit děti v digitální době a připravit je na práci v Průmyslu 4.0 (Unicorn)

‘’Power of the Platform’’ Cisco Meraki – V dnešní uspěchané době je pro každou školu prioritou zajistit bezproblémový IT provoz. Ať je to například fyzická bezpečnost (nehoda), kybernetická bezpečnost (únik osobních dat), kvalitní Wi-Fi připojení nebo správa a zabezpečení výukových tabletů. Cisco Meraki nabízí tyto funkce v rámci jedné centrální platformy. Zvládne i monitorování kvality ovzduší ve vaší škole či třídě a mnohem více. Přitom spravovat Cisco Meraki zvládnete pomocí internetového prohlížeče odkudkoliv. ”The power of PLATFORM!”

Dotykové panely BenQ poslední vývojový stupeň prezentačních technologií  – Představení sortimentu a klíčových vlastností, které dělají BenQ, lepším řešením pro vaši školu.

Virtuální realita ve škole? Bez obav! (VirtualLab) – Představíme vám ucelený systém VR/AR (virtuální a rozšířené reality) pro výuku na vašich školách. Příklady z praxe vám odpoví na otázky, jak VR zapojit do hodiny, čeho se vaši kolegové zpočátku obávali, co je přesvědčilo a jak VR/AR dnes využívají a zapojují do hodin. Dozvíte se, kdo garantuje kvalitu učebních materiálů nebo proč a v čem jsou studenti motivovanější a jak se zlepšilo jejich porozumění probírané látce.

 

12:05-12:45

Obědový snack

čas

hlavní sál

sál A

sál B

12:45-13:15

Spisová služba GINIS – praktické ukázky provozu ve škole (Gordic)

Při workshopu se účastníci seznámí praktickými ukázkami provozu GINIS SSD ve školském zařízení. Zaměříme se na propojení spisové služby se školským systémem Bakaláři. Tato integrace výrazným způsobem přispěje ke snížení administrativní zátěže. Poradíme, jak lze informační systém školy nastavit tak, aby byl uživatelům ku prospěchu a podařil se hladký přechod z papírové formy do digitální.

 

Ovládání mobilní učebny ve škole (K-Net) 

Představíme vám naše řešení mobilní učebny a novinky, které jsme k tomuto produktu připravili. Ukážeme si také nová zařízení Microsoft Surface a Dell, která jsou nedílnou součástí mobilní učebny. Dále si ukážeme šikovný nástroj Microsoft Office 365, který vám např. pomůže zjistit, kdo a kdy má rezervovanou mobilní učebnu, pokud jich máte na škole víc. V druhé polovině workshopu se naučíte, jak jednoduše pracovat s celou mobilní učebnou z jednoho místa pomocí nástrojů Microsoft Intune a NetSupport School. Budete tak moci pracovat se všemi žáky najednou, posílat jim soubory a využívat spoustu dalších zajímavých funkcí.

Inspirace pro výuku s virtuální třídou VR Edu Pack! (VirtualLab)

Využijte zábavný workshop, vstupte do virtuální třídy a staňte se studenty. Složte kostru člověka, otestujte si znalosti o spalovacím motoru a nakoukněte i do dalších předmětů. Virtuální realitu nemá smysl vysvětlovat, virtuální realita se musí zažít!  Jen tak poznáte a oceníte možnosti VR Edu Pack a budete se moct kvalifikovaně rozhodnout, jak moderní technologii využít na vaší škole. Připojte se k nám na cestě Inovací ve výuce!

13:15-13:30

Přestávka

13:30-14:00

Dotykové panely BenQ poslední vývojový stupeň prezentačních technologií. 

Představíme a ukážeme si rozdílové technologie, jako např.: sdílení poznatků vytvořených v anotačním softwaru pomocí jednoduchého generování QR kódů, sdílení plochy anotačního softwaru online s možností anotace ze strany účastníků (EZwrite 6), zrcadlení až 9 zařízení v jednom momentu na plochu dotykového LCD.

Vyzkoušejte si to, co můžete ve škole mít (BOXED)

Vyzkoušíme si, jak lze využít ve výuce elektrickou koloběžku a její dobíjení s využitím fotovoltaického panelu, vyzkoušíme si realizaci žákovských projektů ve školním Maker Space, tvorbu, tisk a výuku ve 3D i řadu dalších tipů do výuky a pro realizaci projektů.

Inovativní přístupy k výuce a AI jako tajná pedagogická zbraň (Unicorn)

14:00-14:15

Přestávka

14:15-14:45

Tipy a triky pro Microsoft 365

Pojďme se společně detailněji podívat na zajímavé novinky a funkce v rámci Microsoft 365. Minecraft, AI chatbot, Intune a mnoho dalšího bude obsahem tohoto workshopu plného tipů a triků.

Učíme se (hrajeme si) s LEGO® Education (Růžovka.cz) 

Ukážeme si přesah výuky s programovatelnými stavebnicemi LEGO® Education v nové informatice od ZŠ až po SŠ. A dozvíte se, jak propojit stavbu robota s reálnými problémy ve světě. Součástí workshopu bude soutěž o stavebnici LEGO® Education!

Ukázková studie Cisco

V reálném prostředí vám ukážeme funkčnost a benefity Cisco Meraki platformy. Představíme si krátce kompletní portfolio a zaměříme se na konkrétní výhody, které může platforma Cisco Meraki přinést pro vaši školu.

 

 Kontakt na platinového partnera

Nevíte si rady? Potřebujete znát další důvody, proč na Roadshow pro školy přijít? Neváhejte a kontaktujte infolinku platinového partnera pro školství.

skolstvi@microsoft.com

 

Pořadatelem akce je agentura Royal Emma, Jinonická 804/80, Praha 5, 158 00.

Roadshow pro školy 2023